Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 5.4 Barn med særskilte behov og vedtak

Barn med særskilte behov 2016 2017 2018 2019
Antall barn vår 16 12 14 17
Antall barn høst  12 14 15 11
Last ned tabelldata (Excel)