Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 5.3 Utvikling i antall barnehagebarn 2015-2019

Antall barn i barnehagene 2015 2016 201720182019
Antall barn pr. 15.12 358 333 313 290270
Last ned tabelldata (Excel)