Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 4.1 Antall årsverk, Fellestjenester

Antall årsverk2019
Rådmann1,00
Organisasjons- og personalsjef 1,00
Fagområdet informasjon/service/ politisk sekretariat2,80
Fagområdet lønn0,80
Fagområdet personal1,00
Fagområdet økonomi/skatt1,91
Kommunejurist1,00
Prosjektstilling kommunereform*1,00
Totalt10,51
Last ned tabelldata (Excel)