Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 3.7 Sum driftsutgifter eksklusive avskrivninger. Tall i hele tusen.

 Regnskap 2019Budsjett inkl. endring 2019AvvikRegnskap 2018
Lønnsutgifter og sosiale utgifter263 985263 795-190266 517
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon41 57256 06014 48841 227
Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon53 11433 772-19 34250 125
Overføringer22 82621 988-83821 860
Sum driftsutgifter381 497375 615-5 881379 729
Last ned tabelldata (Excel)