Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 3.6 Tildeling fra statlig havbruksfond til Rennesøy kommune. Hele tusen kroner.

Tilskudd fra statlig havbruksfondRegnskap 2019Opprinnelig budsjett 2019Justert budsjettAvvikRegnskap 2018
Tilskudd fra statlig havbruksfond-559-1 700-60041-7 258
Avsetning til fond5591 700600-417 258
Netto effekt i driftsregnskapet-----
Last ned tabelldata (Excel)