Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 3.4 Driftsinntekter 2019. Alle tall i tusen kroner

LinjeDriftsinntekterRegnskap 2019Justert budsjettAvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
1Brukerbetalinger-19 074-19 23416099,2 %-20 304
2Andre salgs- og leieinntekter-39 884-39 133-751101,9%-35 478
3Overføringer med krav til motytelse-51 554-43 894-7 660117,5 %-48 748
4Rammetilskudd-134 778-135 9401 16299,1 %-131 535
5Andre statlige overføringer-10 390-10 90951995,2 %-20 909
6Andre overføringer-50-5--
7Skatt på inntekt og formue-158 491-154 450-4 041102,6 %-154 331
8Eiendomsskatt-1 433-1 430-3100,2 %-1 568
9Sum driftsinntekter-415 609-404 99010 619102,6 %-412 873
Last ned tabelldata (Excel)