Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 3.26 Utvikling i lånegjeld. Alle tall i 1000 kr.

Utvikling i lånegjeld, tall i 1000 kr20152016201720182019
Langsiktig lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser434 022468 294498 078518 616546 298
- Videre utlån / startlån39 26143 78151 29359 68757 976
- Ubrukte lånemidler15 16913 45821 59133 12671 136
Korrigert sum lånegjeld i mill. kroner379 592411 055425 194425 803417 186
Last ned tabelldata (Excel)