Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 3.2 Balanseregnskap. Alle tall i tusen kroner.

BalanseregnskapetRegnskap 2019Andel 2019Regnskap 2018Andel 2018Endring 2019-2018
Anleggsmidler1 209 40086,6 %1 095 52187,2 %113 879
Omløpsmidler187 21613,4 %160 14112,7 %27 075
Sum eiendeler1 396 616100 %1 255 662100,0 %140 954
Egenkapital349 34425,0 %252 38720,1 %96 956
Langsiktig gjeld985 76970,6 %927 74573,9 %58 024
Kortsiktig gjeld61 5034,4%75 5296,0 %-14 026
Sum egenkapital og gjeld1 396 616100,0 %1 255 662100,0 %140 954
Arbeidskapital125 713 84 612 41 101
Last ned tabelldata (Excel)