Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 3.19 Oversikt over disposisjonsfondene i Rennesøy kommune per 31.12.2019. Alle tall i 1000 kr.

DisposisjonsfondRegnskap 31.12.2016Regnskap 31.12.2017Regnskap 31.12.2018Regnskap 31.12.2019
Disposisjonsfond - generelt16 17123 67624 05327 565
Disposisjonsfond justeringsrett2 0522 5362 8952 486
Finanskostnadsfond (Rennesøy skole)468---
Disposisjonsfond pensjon  -9 000
Fond mottak flyktninger2 0001 3004-
Ungdommens dag282828-
Prestvågen205205206-
Fond vedlikehold943---
Sum disposisjonsfond21 86627 74527 18639 051
Last ned tabelldata (Excel)