Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 3.16 Ressursbruk, Tekniske tjenester. Alle tall i tusen kroner.

OmrådeRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik justert budsjett-regnskapRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Tekniske tjenester4 3794 997618 26687,6 %3 678 736
Energi4 1312 783-1 347 786148,4 %3 728 885
Renhold9 0428 935-107 097101,2 %8 867 259
Vedlikeholdstjenester (vaktmester korps)7 5018 9381 436 98084,0 %10 248 462
Sum25 05325 653600 36397,7 %26 523 342
Last ned tabelldata (Excel)