Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 3.15 Ressursbruk, Kultur og samfunn. Alle tall i tusen kroner.

OmrådeRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik justert budsjett-regnskapRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Plan og Utvikling1 7263 2861 56052,5 %2 892
Landbrukskontor1 8741 733-141108,1 %1 721
Kultur2 7763 35858282,7 %3 315
Kulturmidler2733437079,4 %267
Frivilligsentral502492-10102,0 %522
Barn og unge699649-50107,7 %662
Bibliotek1 4271 376-51103,7 %1 078
Sum9 27711 2371 96082,6 %10 457
Last ned tabelldata (Excel)