Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 3.14 Ressursbruk, Helse og velferd. Alle tall i tusen kroner.

OmrådeRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik justert budsjett-regnskapRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Helse og velferd fellestjenester5 5056 09158690,3 %4 877 547
Forebygging og folkehelse13 83814 60176394,8 %12 631 780
NAV10 83411 01918598,3 %14 854 374
Barnevernstjenesten6 2307 8961 66678,9 %7 432 492
Institusjons- og hjemmetjenester44 22443 214-1 010102,3 %42 981 159
Tverrfaglige tjenester9 81411 1391 32588,1 %8 634 416
Samlet 90 44593 9603 51596,3 %91 411 768
Last ned tabelldata (Excel)