Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 3.13 Ressursbruk, Oppvekst og læring. Alle tall i tusen kroner.

OmrådeRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik justert budsjett-regnskapRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Oppvekstkontor9 21610 5011 28587,8 %10 576
Kulturskole2 1142 023-91104,5 %1 953
Skolene/SFO79 89375 997-3 896105,1 %78 355
Barnehagene42 25041 274-976102,4 %43 392
Sum133 473129 795-3 678102,8 %134 276
Last ned tabelldata (Excel)