Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 3.12 Ressursbruk Fellestjenester

OmrådeRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik justert budsjett-regnskapRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Politisk styring og kontroll3 9563 575-381110,7 %3 526
Fellestjenester 11 05011 15510599,0%10 301
Felles administrasjon9 72212 0172 29580,9 %7 248
IKT7 1565 781-1 375123,8 %6 476
Sum31 88432 52864498,0 %27 552
Last ned tabelldata (Excel)