Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 3.11 Oversiktstabell over tjenesteområdene. Tall i tusen kroner.

Tjenesteområde Regnskap 2019Justert budsjett 2019AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Fellestjenester31 88432 52864498,0 %27 552
Oppvekst og læring133 473129 795-3 678102,8 %134 281
Helse og velferd90 44593 9603 51596,3 %91 411
Kultur og samfunn eks VAR9 27711 2371 96082,6 %10 458
Tekniske tjenester25 05325 65360097,7 %26 523
Sum eks VAR 290 132 293 173 3 041 99,0 % 290 225
Last ned tabelldata (Excel)