Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 3.10 Selvkostresultat 2019. Alle tall i tusen kroner.

Selvkostoversikt2017  2018  2019   
tall i hele 1000InntekterKostnaderOver (+)/ Underskudd (-)InntekterKostnaderOver (+)/ Underskudd (-)InntekterKostnaderOver (+)/ Underskudd (-)Selvkostfond per 31.12.2019
Vann 6 587 -6 670 -83 6 628 -9 242 -2 614 9 791 -9 164 627 0
Avløp 5 385 -5 945 -560 6 436 -7 433 -997 5 807 -5 525 282 0
Renovasjon 5 451 -5 206 245 5 840 -7 350 -1 510 6 461 -5 973 488 0
Slam       1 037 -1 661 -624 0
Kart og delingsforretning 401 -568 -167 503 -590 -87 900 -547 353 0
Plan og byggesak 2 452 -3 128 -676 2 857 -3 181 -324 2 929 -2 722 207 0
Sum selvkostområder 20 276 -21 517 -1 241 22 264 -27 796 -5 532 26 925 -25 592 1 333 0
Last ned tabelldata (Excel)