Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

9.2 Befolkningsutvikling

Rennesøy kommune var en vekstkommune i årene 2002-2014, men de siste årene har veksten avtatt betydelig. Veksten i 2019 endte på -0,3 %, noe ned fra 0 % i 2018. Befolkningstallet er 4 831 per 31.12.2019. Kommunen har en relativt ung befolkning, men opplever at andelen 0 – 5 år (7,2 % i 2019 mot 7,7 % i 2018) er fallende. I aldersgruppen 6 – 15 år har Rennesøy høyest andel (16,1 % mot gjennomsnittet på 13,4 %). I aldersgruppen 16 – 24 år ligger Rennesøy så vidt under gjennomsnittet i Rogaland, med 11,2 % mot gjennomsnittet på 11,4 %. I aldersgruppen 25 – 66 år ligger kommunen under gjennomsnittet med 54,2 % mot Rogaland med 54,7 %. For den siste aldersgruppen fra 67 år og over er kommunen med 10,3 % blant kommunene med lavest andel av befolkningen i aldersgruppen og gjennomsnittet i Rogaland er på 13,1 %. Se nedenfor for flere detaljer og sammenligninger.

Befolkningsprofil 2019Rennesøy 2018RennesøyRandabergFinnøyGjesdalStavangerGruppe 2Rogaland Landet unntatt Oslo
Befolkningsdata pr. 31.12.2019         
Folkemengde i alt4 8474 83111 2203 15612 002135 509198 184479 8914 674 089
Andel kvinner48,948,749,547,549,249,948,949,249,5
Andel menn51,151,350,552,550,850,151,150,850,5
Andel 0 åringer1,11,20,91,21,31,10,81,11,0
Andel 1-5 år6,66,06,66,57,46,04,96,35,5
Andel 6-15 år16,116,114,213,315,212,311,613,412,2
Andel 16-18 år4,54,64,13,74,03,43,73,73,6
Andel 19-24 år6,56,68,16,47,38,26,97,77,6
Andel 25-66 år5454,253,053,054,856,551,854,754,0
Andel 67-79 år8,28,49,311,27,69,114,49,511,6
Andel 80 år og over2,92,93,74,72,33,45,93,64,5
Levekårsdata         
Levendefødte per 1000 innbyggere10,7 11,68,611,413,311,212,411,29,7
Døde per 1000 innbyggere55,65,5756,510,5 6,37,9
Innflytting per 1000 innbyggere43,3 46,662,834,950,561,454,151,853,9
Utflytting per 1000 innbyggere49,5 55,750,937,150,255,357,747,949,9
Arbeidsmarked         
Registrerte arbeidsledige 15-74 år i prosent av befolkningen1,71,51,51,31,91,91,41,51,4
Tabell 9.1 Befolkningsprofil 2019
Last ned tabelldata (Excel)
Figur 9.1 Befolkningsvekst i prosent i Rennesøy sammenlignet med Rogaland i perioden 2005 – 2019
Figur 9.2 Befolkningsvekst i prosent i Rennesøy kommune i perioden 2000-2019