Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

8.4.3 Ferister

Det ble gjort utbedring av ferister på følgende steder:
• Reianes
• Hodnefjellveien