Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

8.4.1 Trafikksikkerhet

Rullering av tiltakslisten i trafikksikkerhetsplanen ble gjennomført høsten 2019, og det ble vedtatt at denne skulle være Rennesøy kommunes innspill til nye Stavanger kommunes trafikksikkerhetsplan som vedtas i 2020.

Veiansvarlig sitter i arbeidsgruppen som lager trafikksikkerhetsplanen.