Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

8.3 Renholdstjenesten

Renholdstjenesten har ansvar for alt renhold av kommunale bygg. Renholdsleder har ansvaret for den daglige driften, organisering av arbeidet samt innkjøp av varer etc. Arealet som renholdstjenesten har hatt ansvar for i 2019 er 37 000 m2. Revidering og tilpassing av renhold på det enkelte bygg har vært prioritert og ble iverksatt i 2019.