Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

8.2.1 Vaktmestertjenesten

Vaktmesterne har ansvar for alt teknisk på de kommunale bygg. Formann har ansvaret for den daglige driften, organisering av arbeidet, innkjøp av varer etc. Arealet som vaktmestertjenesten har hatt ansvar for i 2019 er på 40 000 m2. Alle avvik på kommunens bygg meldes inn online i systemet Facilit hvor vaktmestere har tilgang til disse avvikene og underliggende dokumentasjon på sine telefoner og nettbrett.

Prioriterte arbeidsoppgaver i 2019 har vært:
1. Beredskap og skallsikring
2. Sjekk og kontroll av tekniske anlegg
3. Vedlikehold, garantier og reklamasjoner
4. Service, reparasjoner og rammeavtaler
5. Arrangementer

Oppgavene er også prioritert i tilsvarende rekkefølge i perioder med kapasitets- og ressursutfordringer.