Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

8.1 Innledning

Teknisk avdeling har det overordnede ansvaret for områdene Utbygging, Drift og vedlikehold, Renhold, Vei og Beredskap.

Stillingsressursene for avdelingen i 2019 var:

Antall årsverk2019
Drift6,8
Renhold16,5
Vei2,5
Utbygging1,0
Totalt26,8
Tabell 8.1 Antall årsverk, Tekniske tjenester
Last ned tabelldata (Excel)