Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

Oppsummering

Rekruttering samt beholde spisskompetanse har også i 2019 vært en utfordring. Tjenesteområdet består av mange fagområder med få ansatte i nøkkelstillinger. Det har vært viktig å ta vare på medarbeidere gjennom kompetanseutvikling og lage gode arenaer for tverrfaglige diskusjoner og utvikling. Økte forventninger og større krav til kommunen som samfunnsutviklingsaktør tilsier god plan- og samfunnsfaglig kompetanse og et strategisk utviklingsfokus.

Arbeidet med å skape en ny kommune sammen med Stavanger og Finnøy har hatt høy prioritet i 2019, og balansegangen mellom fortsatt kvalitet i tjenesteproduksjonen og å bidra i fellesarbeidet har vært krevende.