Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

7.2.3 Geodata

Det har vært avsatt 1 årsverk til fagområdet. Kvalitetsheving av matrikkelen, både eiendoms- og byggmassen, er prioritert gjennom hele året, i tillegg til at mange delingssaker har vært behandlet.