Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

7.2.2 Byggesak

I 2019 har tjenesteområdet kjøpt byggesakstjenester fra Stavanger kommune for å erstatte en vakant stilling, samt en permisjon store deler av året, og har således kunnet opprettholde en relativt stabil tjenesteproduksjon.

Ulovlighetsoppfølgingen er videreført i 2019. Mye av arbeidet innen ulovlighetsoppfølging skjer i samarbeid med kommunejuristen. Heller ikke i 2019 har det vært kapasitet til å føre nevneverdig tilsyn utenom ulovlighetsoppfølging.