Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

6.3.6 Tidlig innsats

Det er arrangert 1 temakveld for foreldre og ansatte som arbeider med barn og unge hvor tema var seksuell helse for barn og unge.

Barnehager og skole fikk selv anledning å velge tema for foreldrekvelder med bruk av tidlig innsatsmidler. Mosterøy skole har arrangert foreldremøte med tema om Nettvett og trygg mediebruk.

Det er tildelt tidlig innsatsmidler til yogautstyr på Rennesøy skole, litteratur til barnehager og skoler om aktuelle tema. Det er avholdt kurs for lærere ved Rennesøy skole og gitt bidrag til arrangementet på Verdensdagen for psykisk helse.