Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

6.3.3 Rus og psykisk helse

Psykisk helsetjeneste og ROP team var også delaktige i ulike arbeidsgrupper for å sikre gode og stabile tjenester til brukerne i Nye Stavanger. Antall tjenestemottaker har vært stabilt.

Vikariat som kommunepsykolog har stått ubesatt siden april 2019, da det ikke har lykkes med å rekruttere psykolog til vikariatet.

Det ble oppstart i byggingen av bofelleskap for mennesker med rus- og psykiske lidelser på Eltervåg. Byggingen kom i gang i september 2019.