Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

6.3.2 Rennesøy Bo- og rehabiliteringssenter

Drift ved senteret var i 2019 preget av kommunesammenslåing. Ansatte var delaktige i flere prosesser blant annet i skifte av nytt dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten. Det ble gjennomført omfattende opplæring av alle ansatte, og nye rutiner og prosedyrer ble innarbeidet. Ved Rennesøy Bo- og rehabiliteringssenter var det ved utgangen av året 5 pasienter på korttidsavdelingen som ventet på langtidsplass ved senteret. Det er solgt lite korttidsplasser til andre kommuner i 2019. Dette avviker fra tidligere års erfaringer.