Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

5.6 Voksenopplæringen

Rennesøy hadde pr. 31.12.2019 totalt 5 deltakere på introduksjonsprogrammet. Disse får undervisning i norsk og samfunnskunnskap ved Johannes læringssenter i Stavanger. Det blir ikke gitt tilbud om begynnerkurs i norsk i Rennesøy kommune. Arbeidsinnvandrere som har behov for norskkurs, blir vist til nabokommuner i regionen.