Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

4.7 Lærlinger

Fra 2019 overtok Opplæringskontoret i Stavanger kommune ansvaret for lærlingeordningen også på Rennesøy kommunes vegne. Dette innbar blant annet felles systemer og utlysninger.

I forbindelse med felles lærlingerekruttering med Stavanger og Finnøy, mottok Rennesøy 6 nye lærlinger. I tillegg hadde kommunen 3 eksisterende lærlinger, og oppfylte i så måte kommunestyrets vedtak om å ha 8 lærlinger.