Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

4.4 Økonomi/skatt

Hovedoppgaver til faggruppen er:
• Kommuneregnskap og innkreving av kommunale krav, herunder fakturering av husleie og årsavgifter for vann, avløp og renovasjon.
• Regnskapsfører for Rennesøy kirkelig fellesråd.
• Skatteregnskap og skatteinnkreving gjennom vertskommunesamarbeid med Stavanger kommune.

En stor mengde bilag behandles i regnskapssystemet i løpet av et år:

Bilagstype20152016201720182019
Inngående fakturaer8 3498 4028 6248 7488 944
Hovedboksbilag2 1262 0542 2963 0713 255
Utgående fakturaer12 57312 61212 88012 05813 511
Tabell 4.2 Bilagshåndtering
Last ned tabelldata (Excel)

I tillegg kommer behandling av returfiler fra banken i forbindelse med remittering og innlesing av lønnsfiler.