Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

4.3.1 Inkluderende arbeidsliv

Rennesøy kommune er en IA bedrift. Rennesøy kommune har hatt en målrettet IA-satsning rettet mot barnehagesektoren, da kommunens barnehager over tid har hatt et høyt egen-/ og legemeldt sykefravær. Kommunen har oppnådd gode resultater i arbeidet med nærvær/sykefravær, og fikk sågar god mediepublisitet for dette i 2018. Ansatte og ledere i sektoren har gitt uttrykk for at satsningen har hatt god effekt.

Det løpende arbeidet med inkluderende arbeidsliv gjennom kommunens IA-kontakt ved NAVs arbeidslivssenter har vært en god pådriver og støttespiller i dette arbeidet og ønsker enda tettere kontakt med enhetsledere.