Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

4.10.1 Vernetjenesten

Rennesøy kommune hadde i 2019 18 verneområder og 1 hovedverneombud. Kommunen byttet hovedverneombud i august 2019.