Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

3.4.2 Driftsutgifter

 Regnskap 2019Budsjett inkl. endring 2019AvvikRegnskap 2018
Lønnsutgifter og sosiale utgifter263 985263 795-190266 517
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon41 57256 06014 48841 227
Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon53 11433 772-19 34250 125
Overføringer22 82621 988-83821 860
Sum driftsutgifter381 497375 615-5 881379 729
Tabell 3.7 Sum driftsutgifter eksklusive avskrivninger. Tall i hele tusen.
Last ned tabelldata (Excel)

Driftsutgiftene viser totalt sett et merforbruk på kr 5,8 mill. i forhold til budsjett og må sees i sammenheng med økning i kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon grunnet kommunesammenslåingen.