Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

3.2.4 Balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser en samlet økning i eiendelene på kr 141 mill. i 2019. Anleggsmidlene økte med kr 114 mill. som følge av aktiverte investeringer og økte pensjonsmidler. Økningen i omløpsmidler på kr 27 mill. er hovedsakelig et resultat av økte bankinnskudd. Egenkapitalen og gjelden økte med henholdsvis kr 97 mill. og kr 58 mill. Økte pensjonsforpliktelser utgjorde 52 % av samlet økning i langsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er styrket med kr 41 mill. fra 2018 til 2019. Balanseregnskapet er nærmere omtalt i kapittel 3.5.

BalanseregnskapetRegnskap 2019Andel 2019Regnskap 2018Andel 2018Endring 2019-2018
Anleggsmidler1 209 40086,6 %1 095 52187,2 %113 879
Omløpsmidler187 21613,4 %160 14112,7 %27 075
Sum eiendeler1 396 616100 %1 255 662100,0 %140 954
Egenkapital349 34425,0 %252 38720,1 %96 956
Langsiktig gjeld985 76970,6 %927 74573,9 %58 024
Kortsiktig gjeld61 5034,4%75 5296,0 %-14 026
Sum egenkapital og gjeld1 396 616100,0 %1 255 662100,0 %140 954
Arbeidskapital125 713 84 612 41 101
Tabell 3.2 Balanseregnskap. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)