Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

2.2 Politisk behandling 2019

Kommunestyret, formannskapet, utvalgene og rådene mv hadde følgende møtefrekvens og antall saker til behandling i 2019:

Styre, utvalgAntall saker 2017Antall orienteringssaker 2017Møte-frekvens 2018Antall saker 2018Antall orienteringssaker 2018Møte-frekvens 2019Antall saker 2019Antall orienteringssaker 2019
Kommunestyre74267421853513
Formannskapet43288472582416
Partssammensatt utvalg58427---
Hovedutvalg for plan, miljø og utvikling54327502384518
Arbeidsmiljøutvalget7765122-6
Fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse192961517378
Formannskapet som klientutvalg--11111-
Forhandlingsutvalget2-455343
Byggekomite-466-357-14
Tabell 2.2 Politisk behandling 2019
Last ned tabelldata (Excel)

Det ble produsert noe færre saker og orienteringssaker til formannskapet og kommunestyret i 2019 enn 2018. Årsaken til dette har vært kommunesammenslåingsprosessen med Stavanger og Finnøy kommuner og at saker med et perspektiv utover 2019 har vært behandlet i Fellesnemnda for Nye Stavanger.