Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

2.1 Innledning

Den politiske styringsstrukturen i kommunen er den tradisjonelle hovedutvalgsmodellen med kommunestyre, formannskap og hovedutvalg. Kommunestyret er det øverste kommunale organ og har ansvaret for kommunens samlede virksomhet slik det fremgår av kommuneloven. Rennesøy kommunes ordfører er Dagny Sunnanå Hausken fra Senterpartiet.

Kommunestyret er etter valget høsten 2015 politisk sammensatt slik:

PartiAntall representanter
Senterpartiet5
Krf3
AP3*
Høyre 6
Frp 4
Totalt21
Tabell 2.1 Politisk sammensetning, *1 folkevalgt representant meldte seg uavhengig i 2019
Last ned tabelldata (Excel)