Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

11 Revisjonsberetning