Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 6.1 Antall årsverk, Helse og velferd

Antall årsverk2019
Fellestjenester (inkl. 50 % kommunepsykolog)3,50
Institusjonstjenester28,50
Hjemmetjenester og korttids rehabiliteringstjenester25,00
Aktiviseringstjenester2,00
Helsesykepleier/jordmortjeneste 3,55
Fysioterapi3,10
Legetjenester8,30
Langemann9,30
Tverrfaglige tjenester- Miljøtjenester17,50
NAV, kommunalt ansatte7,00
Totalt107,75
Last ned tabelldata (Excel)