Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 3.8 Eksterne finanstransaksjoner. Alle tall i 1000 kr.

LinjeEksterne finanstransaksjoner. Alle tall i 1000 kr. Regnskap 2019Justert budsjett 2019AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
1Renteinntekter, utbytte og mottatte avdrag-11 115-10 518-597105,7 %-9 523
2Rente- og avdragsutgifter og andre finansutgifter31 35233 630-2 27893,2 %30 697
3Sum eksterne finanstransaksjoner20 23723 112-2 875 21 174
Last ned tabelldata (Excel)