Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 3.5 Sum frie inntekter 2019, inkl. språkskjønn. Alle tall i 1000 kr

Rennesøy kommune, Frie inntekterRegnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig budsjett 2019Avvik regnskap - justert budsjett 2019Regnskap 2018
Skatt -158 491-154 450-152 150-4 041-154 331
Rammetilskudd inkl inntektsutjevn.     
Rammetilskudd -132 203-132 204-132 4081-129 795
Overgangsordning - INGAR-5 162-5 162-5 162--5 786
Ordinære skjønnsmidler-1 552-1 700-1 500148-1 000
Skjønnsmidler språkdeling-500-500-600--600
Inntektsutjevning4 1383 1304 0801 0085 045
Sum rammetilskudd-135 279-136 436-135 5901 157-132 136
Sum frie inntekter-293 770-290 886-287 740-2 884-286 467
Sum endring i prosent av regnskapet året før2,5 %1,5 %0,4 % 2,6 %
Last ned tabelldata (Excel)