Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 3.25 Arbeidskapital 2015-2019, korrigert for premieavvik.

Arbeidskapital 2015-2019 31.12.201531.12.201631.12.20171.1.20182.1.2019
Omløpsmidler 31.12125 081 000140 323 015154 542 270160 141 012187 216 343
Kortsiktig gjeld 31.1264 943 00070 466 59684 170 29575 529 25961 503 160
Arbeidskapital60 138 00069 856 42070 371 97584 611 754125 713 184
Herav premieavvik7 808 0008 869 0008 246 0009 002 50812 977 956
Korrigert arbeidskapital52 330 00060 987 42062 125 97575 609 245112 735 228
Endring i arbeidskapital ihht. regnskap12 731 0009 718 420515 55514 239 77941 101 430
Endring / korrigert arbeidskapital15 975 0008 657 4201 138 55513 483 27137 125 983
Last ned tabelldata (Excel)