Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 3.18 Oversikt over de ulike fond som Rennesøy kommune har i 2019 og årets bevegelser. Alle tall i 1000 kr

FondDisposisjonsfondBundet driftsfondUbundet investeringsfondBundet investeringsfondSum fond
Inngående balanse 1.1.27 1864 4386141 80934 046
Avsetninger14 2716073001015 187
Bruk av fondsmidler i driftsregnskapet-1 905-2 05100-3 956
Bruk av fondsmidler i investeringsregnskapet-5000-614-1 644-2 758
Utgående balanse 31.12.39 0512 99430017542 520
Last ned tabelldata (Excel)