Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

9.3 Lønnsutgifter

Tabellen nedenfor viser hvordan lønnsutgiftene fordeler seg prosentvis mellom de ulike tjenesteområdene. Rennesøy bruker forholdsvis mye lønn på barnehage og mindre på helse og omsorg sammenlignet med gjennomsnittet for Rogaland. Dette henger mye sammen med hvordan aldersfordelingen er i kommunen.

Lønnsutgifter 2019 i % av totale utgifterRennesøy 2018RennesøyRandabergFinnøyGjesdalStavangerGruppe 2Gj.snitt RogalandLandet uten Oslo
Lønn, adm., styring, fellesutgifter10,410,14,47,94,25,96,55,45,3
- herav lønn styring og kontrollvirksomhet1,11,10,81,40,60,71,20,70,8
- herav lønn administrasjon5,86,05,98,55,06,87,05,86,1
- herav lønn fellesutgifter3,53,0-2,3-2,0-1,4-1,6-1,7-1,1-1,6
Lønn, barnehage20,320,414,014,817,714,210,311,89,4
Lønn, grunnskoleopplæring28,730,827,128,729,825,922,627,125,2
Lønn, helse og omsorg27,428,937,141,632,034,345,538,642,6
Lønn, sosialtjenesten7,55,14,02,55,65,82,74,33,9
Lønn, barnevern0,00,05,10,02,83,91,43,13,0
Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall0,50,71,81,22,42,12,12,11,8
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/ nærmiljø1,31,01,61,42,02,01,71,91,8
Lønn, kultur2,22,43,41,62,13,62,33,12,7
Lønn, kirke0,00,00,00,00,10,00,00,00,0
Lønn, samferdsel0,10,00,20,00,30,90,40,60,7
Lønn, bolig0,00,00,40,00,30,70,30,50,4
Lønn, næring0,50,60,30,40,50,51,10,50,6
Lønn, brann og ulykkesvern1,20,00,00,00,00,01,30,61,4
Tabell 9.2 Lønnsutgifter 2019
Last ned tabelldata (Excel)

Vær oppmerksom på at summen av andelene for utgifter til tjenesteområdene ikke blir 100% for noen av utgiftsbegrepene i denne tabellen. Dette skyldes blant annet at enkelte funksjoner enten inngår i flere av tjenesteområdene eller ikke inngår i i noe tjenesteområde.