Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

8.6 Beredskap

Avdelingens arbeid med sivilt beredskap fortsatte i 2019 med å gjennomgå kommunens overordnede ROS-analyse og oppdatere beredskapsplanen. Alt beredskapsarbeidet blir gjennomført i nært samarbeid med arbeidsgruppen som er nedsatt av representanter fra de enkelte kommunale fagområder samt kommunens øverste ledelse.