Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

7.4.4 Forvaltning

IVAR IKS har ansvar for ajourføring av kunde-register for vann, avløp og renovasjon. Forvaltningen har også ansvar for saksbehandling knyttet opp til rørleggermeldinger, byggesaksbehandling, utslippssøknader, vannmålerregistrering, reguleringsplaner, renovasjonssaker, oppfølging investeringstiltak, ROS-analyser, revidering beredskapsplaner.