Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

7.4.3 Renovasjon

Renovasjonen IKS har avtale om innsamling av husholdningsavfall i Rennesøy kommune. Fraksjoner som hentes inn er restavfall, våtorganisk, papir og plast. Innbyggerne har hatt muligheten til å sortere ut plast i 2019, dette opphører i 2020.

Henteordningen for grovavfall er etablert som et fast tilbud for hele kommunen.