Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

7.3 Kultur

Kultur har ansvaret for kommunens kulturforvaltning, bibliotek, frivilligsentral, allmenn kultur og barne- og ungdomsarbeid.

Et lokalt kulturtilbud er en viktig faktor i «Det gode liv på dei grøne øyane», og gjennom samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og andre kommunale tjenester er det tilrettelagt for aktivitetstilbud og arrangement for hele befolkningen. Integrering, tidlig Innsats og arbeid med fritidserklæringen har vært sentralt i arbeidet med spesielt barn og unge. Ungdomsrådet har vært aktivt og blant annet deltatt i Ungdommens fylkesting.

Klubblederstillingen har vært delvis vakant, men fritidsklubben har vært stabilt åpen.

Frivilligsentralen samarbeider tett både med frivillige lag og organisasjoner og andre kommunale tjenester. Sentralen har også i 2019 hatt fokus på folkehelsearbeidet og integrering. Blant annet gjennom å tilrettelegge for trimgruppene og aktivitetsdag for familier.

Biblioteket er kunnskapsformidler, møtested kultur- og debattarena. Biblioteket har tilbud til alle aldersgrupper, og er godt brukt som sosial møteplass og lavterskeltilbud. Bokåret 2019 var året for de store prosjektene på biblioteket: #DatahjelpRennesøy, Bedehusland og Håvarstein Levende Galleri

Kultur har ansvaret for publikumsbading, fordeling av treningstider og bruk av idrettshallene og idrettsbaner i kommunen. I tillegg administrerer kultur spillemiddelsøknader og saksbehandler tilskuddsordninger til ulike kulturformål i kommunen, herunder også tilskudd til andre trossamfunn.

Avdelingen har også arrangert Kulturuka og Rennesøydagen i samarbeid med lag og organisasjoner.