Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

7.2.1 Plan

Siste halvdel av 2019 har ett årsverk vært vakant, samt at en stilling også har hatt funksjon som fagleder Plan og forvaltning.

Kommuneplanen krevde mesteparten av kapasiteten i første halvår med endelig vedtak av både samfunns- og arealdel i juni. Siste halvår har private planer hatt prioritet.