Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

7.1 Innledning

Kultur og samfunn har ansvar for alle tjenester og tiltak innenfor områdene samfunns- og arealplanlegging, byggesaksbehandling, kart – og oppmålingstjenester, kulturforvaltning og drift inkl. bibliotek, frivillighetssentral og barne- og ungdomsarbeid, landbruk og miljøforvaltning. I tillegg rapporterer IVAR som har ansvar for VAR- tjeneste i kommunen til kommunalsjefen. Gjennom sitt tverrfaglige fagmiljø har avdelingen et godt utgangspunkt for tett samarbeid om viktige plan- og samfunnsutfordringer i kommunen. Tjenesteområdet samarbeider i tillegg nært med andre deler av organisasjonen, samt med eksterne myndigheter etter behov.

Kultur og samfunn har hatt følgende årsverk til disposisjon i 2019:

Antall årsverk2019
Kommunalsjef1,0
Plan og forvaltning7,0
Kultur5,2
Totalt13,2
Tabell 7.1 Antall årsverk, Kultur og samfunn
Last ned tabelldata (Excel)

I tillegg 1, 5 årsverk på VAR – området hvor IVAR IKS har ansvar for de kommunale tjenestene, i tillegg til en delt stilling med Stavanger kommune.

Det har vært vakanser og permisjon innenfor fagområdene også  i 2019, men vært etablert gode løsninger for å møte disse utfordringene. I tillegg til ordinær drift har medarbeiderne aktivt deltatt i tjenesteutviklingsprogram og prosjekter i regi av Nye Stavanger.

Også i 2019 har tjenesteområdet hatt fokus på å videreutvikle medarbeiderne og kvalitetssikre tjenesteproduksjonen. Med få ansatte på hvert fagområde er området sårbart når det gjelder bemanning, og det har vært viktig å tilrettelegge for faglig utvikling hos den enkelte medarbeider. I tillegg har 2019 vært preget av omstilling og avvikling av kommunen.